QHSE

(Evaluator de securitate calificat /Calitatea serviciului – Siguranță – Mediu)

Compania și-a definit politica de calitate prin aplicarea Sistemului de Management, în conformitate cu standardul UNI EN ISO 9001: 2015, având trei obiective principale:

 1. menținerea permanentă la un nivel înalt a satisfacerii părților interesate, a propriilor clienți și parteneri;
 2. facilitarea procesului de participare și de colaborare între oamenii săi, în special angajați și colaboratori;
 3. efectuarea oricărei evaluări bazate pe dovezi obiective și în conformitate cu normele și reglementările în vigoare.

Administratorii, angajații și colaboratorii au zilnic sarcina de a urmări obiectivele companiei prin căutarea și dezvoltarea contractelor pentru furnizarea de servicii de înaltă calitate și inovare.

IDENTIFICAREA RISCURILOR PENTRU MUNCITORI

Politica de siguranță prevede faptul că protejarea sănătății, a siguranței și mediului constituie o valoare principală în timpul desfășurării propriilor activități. Compania își dorește să promoveze toate inițiativele destinate eliminării riscurilor și cauzelor care pot genera pericole pentru siguranța și sănătatea propriului personal, precum și a celor aflați în diferite zone de operare.

Obiectivele cărora compania le acordă o importanță maximă sunt următoarele:
 • prevenirea expunerii la riscuri în timpul desfășurării tuturor activităților de operare, pe baza principiului că toate incidentele și accidentele pot fi prevenite;
 • respectarea legii și aplicarea unor standarde mai stricte acolo unde este necesar;
 • protejarea sănătății propriilor angajați și a celor care ar putea fi interesați să
  desfășoare activități operaționale;
 • protejarea împotriva posibilelor daune cauzate proprietăților companiei și unor terți;
 • prevenirea efectelor asupra mediului care pot fi cauzate de activitatea desfășurată.
Compania își propune să atingă aceste obiective prin:
 • un nivel eficient de pregătire și formare continuă a angajaților în legătură cu problematica privind sănătatea, siguranța și mediul;
 • utilizarea de către companie a unui sistem eficient de comunicare cu privire la problematica privind sănătatea, siguranța și mediul pentru a asigura informarea tuturor celor care sunt implicați în activitățile companiei;
 • la disponibilitatea unor resurse umane, tehnice și financiare adecvate;
 • definirea clară și precisă a rolurilor, sarcinilor și responsabilităților angajaților în legătură cu problematica privind sănătatea, siguranța și mediul;
 • actualizarea continuă a sistemului de management.

FORMARE

Modelul pe care se bazează compania este cel al formării ca dezvoltare a competențelor și cunoștințelor profesionale, printr-o analiză atentă și pregătită în vederea interpretării, gestionării și dezvoltării abilităților oamenilor.
Acest model ne va permite să construim viitorul, iar oamenilor și companiilor să progreseze.

TRIMITE-NE SOLICITAREA

Monitorizăm constant toate solicitările primite.

În conformitate cu legislația în vigoare, vă invităm să citiți informațiile privind confidențialitatea și să completați formularul detaliat cu acordul pentru prelucrarea datelor (Decretul legislativ 196/03), făcând click pe butonul corespunzător „Trimite cerere”.